CzechEnglish
Top

1. VŠEOBECNÁ UJEDNÁNÍ

Naše obchodní podmínky se vztahují na všechny objednávky na cafechloeconcept.com popř. na objednávky uskututečněné pomocí emailové adresy info@cafechloeconcept.com

Objednáním zboží poskytujete svůj souhlas tím, že budete vázáni podmínkami uvedenými v tomto dokumentu. Před odesláním své objednávky se ujistěte, že jste si přečetli naše obchodní podmínky.

2. CENY A POŠTOVNÉ

Ceny uvedené na cafechloeconcept.com nezahrnují poštovné.

Cena poštovného je závislá na volbě přepravce. Doprava prostřednictvím kurýrní služby GLS činí 99.-Kč s DPH. Cena poštovného na Slovensko prostřednictvím kurýrní služby GLS činí 5.5 Eur s DPH. Cena poštovného se může navýšit v závislosti na vámi vybraném způsobu platby a hmotnosti zásilky.

3. PLATBA

Dobírka
Pokud zvolíte možnost zaplatit na dobírku při převzetí zboží, bude vám k standartní ceně poštovného připočítán poplatek za dobírečné v celkové výši 38.-Kč / 1,48 Eur s DPH.

Převodem z účtu
Při použití tohoto způsobu platby vám budou zaslány informace, které je nutné uvést při platbě prostřednictvím převodu z bankovního účtu. Jako variabilní symbol uveďte kód vaší objednávky. Číslo bankovního účtu na kterém přijímáme vaše platby v CZK :  Číslo bankovního účtu na kterém přijímáme vaše platby v EUR : 

Platba kartou
Umožňujeme platby kartou VISA a MasterCard

PayPal
Zaplatit můžete online pomocí rychlých plateb PayPal

4. OBJEDNÁVÁNÍ

Objednávku můžete standartně uskutečnit pomocí našeho eshopu popř. napsat email na info@cafechloeconcept.com. Vaši objednávku rádi vyřídíme i touto cestou.

5. DODÁNÍ

Snažíme se odesílat objednávky v nejrychlejším možném čase a v pořadí, ve kterém jsou přijaty. Odesíláme zboží nejpozději vždy do dvou pracovnícn dnů od data objednání. Zasíláme prostřednictvím smluvního přepravce GLS. Doručení 1-2 pracovní dny od předání přepravci. I když se snažíme dodávat ve výše uvedené lhůtě, doručení může trvat déle z důvodu neočekávaných událostí.

Podrobnosti o dodání zboží naleznete na cafechloeconcept.com v sekci DOPRAVA

Pokud vaše objednávka v předpokládaném termínu nedorazí, kontaktujte prosím zákaznický servis na emailové adrese info@cafechloeconcept.com 

6. VRÁCENÍ ZBOŽÍ

Zboží nám můžete vrátit standartně do 14dnů bez udání důvodů a to za předpokladu, že všechno zboží je vráceno ve stejném stavu, v jakém jste jej obdrželi. To znamená, že by zboží nemělo být poškozené, znečištěné nebo dokonce použité. Lhůta pro vrácení zboží začíná bežet následující kalendářní den od převzetí zboží kupujícím.To neplatí u roušek, které nejsou možné vracet z důvodu hygienických předpisů. V případě odstoupení od kupní smlouvy obchodních podmínek, vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

7. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

7.1.      Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

7.2.      Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

7.2.1.   má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

7.2.2.   se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

7.2.3.   zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

7.2.4.   je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

7.2.5.   zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

7.3.      Ustanovení uvedená v čl. 7.2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

7.4.      Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.

7.5.      Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání.

7.6.      Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

8. OCHRANA SOUKROMÍ

Vaše údaje nikdy neposkytujeme, neprodáváme ani nevyměňujeme s třetími stranami. Údaje, které třetím stranám poskytujeme, jsou využívány výhradně za účelem doručení objednávky.

12.5. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování Hostivařská 92/6, 
102 00 Praha 15-Hostivař
, adresa elektronické pošty info@cafechloeconcept.com telefon +420 731 182 306.

V Praze dne 01. 03. 2020

identifikační číslo: 09108211
se sídlem: Boleslavova 141/3, 140 00, Praha 4 – Nusle  
pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.cafechloeconcept.com