CzechEnglish
Top

1.   Osobní údaje a jejich zpracování

S cílem usnadnit uživatelům použivat naše webové stránky využiváme cookies.
Použiváním našich stránek souhlasíte s ukládáním souborů cookie na vašem zařízení. Další informace níže

Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Waist Clique s.r.o. IČ
04166256 se sídlem Hostivařská 92/6, 102 00 Praha 15-Hostivař (dále jen: „správce“).

1.1.   Kategorie zpracovávaných osobních údajů

Shromažďujeme různé typy dat podle toho, kterou službu používáte.

Pokud nakupujete s námi, shromažďujeme Vaše:

 • Jméno a kontaktní údaje. Křestní jméno a příjmení, e-mailová adresa, dodací adresa, fakturační adresa, telefonní číslo, podrobnosti o bance
 • Demografické údaje. Údaje o pohlaví, datu narození, zemi a preferovaném jazyce.
 • Údaje vyplývající z doby trvání smlouvy – zakoupené produkty, zákaznický díl, objem poskytovaných služeb

Pokud jste členem, shromažďujeme:

 • Jméno a kontaktní údaje. Křestní jméno a příjmení, e-mailová adresa, dodací adresa, fakturační adresa, telefonní číslo, podrobnosti o bance.
 • Demografické údaje. Údaje o pohlaví, zemi a preferovaném jazyku, datu narození.
 • Podrobnosti přihlášení. Přihlašovací jména a hesla. K aktuálnímu heslu nemáme přístup.

Pokud jste v marketingovém seznamu adresátů, shromažďujeme:

 • Jméno a kontaktní údaje – e-mailová adresa a křestní jméno.
 • Demografické údaje – země, pohlaví.

Zpracováme také následující osobní údaje:

 • Data od komunikace mezi Dan-Dur a zákazníkem
 • Behaviorální záznamy pro weby provozované společností Dan-Dur

1,2.Všeobecný účel zpracování osobních údajů:

 • Poskytování služeb a jejich zlepšení. Za účelem poskytování nabízených služeb a jejich zlepšení při vaší spokojenosti zpracováme vaše osobní údaje. To znamená konkrétně:
  • Zpracování objednávek výrobků nebo služeb, objednaných přes naše webové stránky. Právním důvodem je potřeba splnit kupní smlouvu nebo smlouvu o zaregistrovaných zákaznících a pro vybraná data splnit zákonné povinnosti (např. účetní doklady).
  • Oznamování dostupnosti produktů. Pokud požádáte o sledování dostupnosti produktů, zpracujeme vaše osobní údaje na základě vašeho souhlasu.
  • Zákaznická podpora. Chcete-li poskytovat služby zákazníkům a zabránit problémům při plnění kupní smlouvy nebo smlouvy o registrovaní zákazníkům, zpracujeme vaše osobní údaje na základě nezbytných plnění těchto dohod.
  • Komunikace. Shromažďujeme data, která jsou shromážděna pro komunikaci s vámi a k jejich přizpůsobení jednotlivým jednotlivým. Můžeme vás například kontaktovat telefonicky, e-mailem nebo prostřednictvím aplikace nebo jiným formátem, který vám připomene, že máte v košíku online produkty, které vám pomohou dokončit objednávku, dát vám aktuální stav požadavku, objednávku nebo vrátit nebo získat další informace od vás , nebo vás upozorní, že je třeba provést akci, která zajistí, že účet bude aktivní. Jste-li registrovaným členem, zpracujeme data za tímto účelem tak, aby vyhověli registrované smlouvě o zákaznících. Pokud s námi nakupujete jako s nečlenem, zpracujeme tyto údaje za účelem splnění kupní smlouvy nebo provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy.
  • Vylepšování služeb. Data se používají k neustálému zlepšování našich služeb a systémů, včetně přidávání nových rysů, a také k přijímání informovaného rozhodnutí pomocí sdružených analýz a analytických informací, a to vše na základě našeho oprávněného zájmu odvozeného ze svobody podnikání a na základě potřeby zlepšit služby poskytované v rámci konkurenčního úspěchu. Abychom zajistili dostatečnou ochranu vašich práv a zájmů, anonymizujeme vaše osobní údaje co možná nejvíce a zároveň je využíváme ke zlepšení našich služeb.
 • Ochrana, bezpečnost a řešení sporů. Můžeme také zpracovávat data z legitimního zájmu, zajistit ochranu a bezpečnost našich systémů a zákazníků, odhalovat a předcházet podvodům, řešit spory a prosazovat naše dohody na základě legitimního zájmu.
 • Marketingové nabídky.
  • Komerční komunikace
   • K těm, které jste zakoupili, vám pošleme obchodní sdělení o podobných výrobcích.
   • Komerční komunikaci můžete kdykoli odmítnout pomocí odkazu pro zrušení odběru, který se vyskytuje v každém e-mailu.
   • Pokud zrušíte odběr komerčních komunikací, přestanete k tomuto účelu používat vaše elektronické kontaktní informace. Znovu jej začneme používat, pokud se zaregistrujete nebo budete o ni žádat výslovně.
  • Nabídky marketingu mohou být vybrány na základě dalších informací, které jsme o vás v průběhu času shromáždili podle kontaktních údajů, demografických dat, oblíbených položek a údajů o používání našich produktů a webových stránek (soubory cookie, adresa IP, data poskytnutá prohlížeči klepněte na data, zobrazená obchodní sdělení, navštívené produkty). Nemáme plně automatizované zpracování, které by na vás mělo právní dopad.
  • Jste-li registrovaným členem, zpracujeme data za tímto účelem tak, aby vyhověli registrované smlouvě o zákaznících. Pokud s námi nakupujete jako s nečleny, zpracujeme tyto údaje kvůli legitimnímu zájmu, který patří do oblasti legitimního konvenčního marketingu.
  • Pokud nejste naším zákazníkem, zpracujeme vaše data na základě vašeho souhlasu.
  • Máte právo vznést proti zpracování námitku v jakémkoli okamžiku bezplatně. Podrobnosti o kontaktech jsou k dispozici na konci tohoto dokumentu.
 • Zpracování souborů cookie z webů provozovaných společností Dan-Dur
  • Pokud máte ve webovém prohlížeči povoleny soubory cookie, zpracujeme záznamy o chování ze souborů cookie umístěných na webových stránkách provozovaných společností IMAI Agency s.r.o. zajistit lepší fungování internetových stránek Dan-dur a internetové reklamy od Dan-dur. Další informace naleznete v samostatné kapitole tohoto dokumentu.  S soubory cookie souhlasíte prostřednictvím nastavení prohlížeče.

1.3.  Předávání osobních údajů třetím stranám

Vaše osobní údaje budou předány třetím osobám nebo budou jinak uspořádány pouze v případě, že je nutné splnit nákupní smlouvu nebo registrovanou smlouvu se zákazníkem, která je založena na legitimním zájmu, a to z důvodu potřeby Outsource nebo pokud vám byla poskytnuta souhlas s tímto postupem:

a) přidruženým společnostem a zpracovatelům na základě splnění kupní smlouvy nebo registrované dohody o zákaznících za účelem provádění interních procesů a postupů;

b) společnostem, které vydávají kreditní karty, poskytovatelům platebních služeb ke zpracování plateb a bankám na základě vaší objednávky, aby vyhověli kupní smlouvě;

c) dopravcům poskytovat objednávku nebo služby a řešit stížnosti, včetně odstoupení od dohody;

d) našim partnerům v věrnostních systémech, ke kterým se připojíte;

e)pro jiné poskytovatele služeb a třetí osoby zapojené do zpracování údajů;

f) třetím stranám, například právnickým nebo finančním zástupcům nebo soudům, za účelem zpracování daňových dokladů, vymáhání dluhů nebo z jiných důvodů vyplývajících z plnění našich zákonných povinností;

g) veřejné orgány např.

h) třetí osoby provádějící zjišťování mezi odběrateli.

Pokud třetí strana používá data v souvislosti s jejich legitimními zájmy, kontrolor za toto zpracování nenese odpovědnost. Toto zpracování se řídí politikou zpracování osobních údajů příslušných společností a jednotlivců.

1.4. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

a) Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je

 • plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
 • oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
 • Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby. 

b) Účelem zpracování osobních údajů je

 • vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,
 • zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit. 

2.   Účet odběratele a nákup bez registrace

2,1) v rámci zadávání registrované smlouvy o obchodním vztahu zákazníka otevřeme účet zákazníka, který je chráněn heslem. Jako součást účtu odběratele získáte přímý přístup k datům, včetně úprav, a můžete zobrazit data o dokončených i neúplných objednávkách a upravit předvolby bulletinu. Pomocí účtu odběratele můžete také spravovat svá osobní data a předvolby bulletinu.

2,2) Pokud nechcete vytvořit účet zákazníka pro nákup, můžete také nakupovat bez registrace v našem webovém úložišti, tj.

2,3) v souladu s příslušnými podmínkami máte právo vypovědět registrovanou smlouvu o účtu zákazníka.

3.   Bezpečnost osobních údajů a retenční období

3.1.  Zabezpečení osobních údajů

a) vaše osobní údaje jsou přenášeny v zašifrované podobě. Používáte technologii SSL (Secure Socket Layer). Zabezpečujeme webové stránky a další systémy pomocí technických a organizačních opatření proti ztrátě a zničení dat, neoprávněnému přístupu k vašim datům nebo jejich úpravám či šíření.

b) Požadujeme, aby naši zpracovatelé prokázali shodu svých systémů s GDPR.

c) přístup k vašemu účtu zákazníka je možný pouze po zadání vašeho osobního hesla. V této souvislosti bychom rádi Upozorni na skutečnost, že nesmíte sdílet data o přístupu s třetími stranami a po dokončení vaší aktivity na účtu zákazníka, vždy zavřít okno webového prohlížeče, zvláště pokud používáte veřejnou Počítače. Daň Dan-dur nenese odpovědnost za zneužití použitých hesel, pokud není způsobena přímo společností Dan-dur.

3.2.  Doba zpracování

Zpracování a ukládání osobních dat

 • po dobu nezbytnou k zajištění všech práv a povinností vyplývajících z kupní smlouvy
 • jeden rok po skončení záruční lhůty k vyřešení případných sporů
 • pro období, ve kterém je Dan-Dur povinen jej skladovat v souladu s obecně závaznými právními předpisy. Účetní doklady, jako jsou faktury vydané společností Dan-dur, jsou archivovány podle zákona po dobu 10 let od vydání.
 • Souhlas s oznamením o dostupnosti produktů zůstává v platnosti, dokud nejsou informace o dostupnosti zaslány, ale nejdéle na jeden rok nebo dokud není souhlas stažen.
 • Souhlas s marketingovými nabídkami je platný po dobu čtyř let nebo až do jeho stažení.

V ostatních případech vychází zpracování údajů z důvodu zpracování nebo je určeno právními předpisy na ochranu údajů.

4. Vaše práva

6.1. Za podmínek stanovených v GDPR máte 

 • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR, 
 • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR. 
 • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR. 
 • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a 
 • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR. 
 • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek. 

6.2. Dále máte právo

 • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

5.   Web

5.1.  Soubory cookie

Naše webové stránky používají soubory cookie k vytvoření relevantních, zajímavých a uživatelsky přátelských produktů. Soubory cookie jsou malé textové soubory, které jsou uloženy v počítači, smartphone nebo jiném zařízení a jsou používány ve webovém prohlížeči. Další informace o souborech cookie naleznete zde. Používáte například soubory cookie:

 • aby nákupní košík pracoval správně, abyste mohli objednávku dokončit co nejjednodušeji
 • Chcete-li si zapamatovat podrobnosti o přihlášení, nemusíte je zadávat opakovaně.
 • přizpůsobit naši stránku vašim potřebám co nejlépe sledováním návštěv, vašeho pohybu na webu a funkcí používaných
 • ke zjišťování informací o inzerovaných reklamách, takže vám neukážeme reklamu na produkty, o které nemáte zájem

Některé soubory cookie mohou shromažďovat informace, které jsou pak používány třetími stranami a které například přímo podporují naše reklamní aktivity (tj. soubory cookie jiných výrobců). Například informace o produktech zakoupených na našem webu mohou být vystaveny reklamním agenturám jako součást zobrazení a přizpůsobení reklam na webových stránkách na vybraném webu. Tato data však nelze identifikovat.

5.2.  Použití souborů cookie

Soubory cookie používané na našem webu mohou být rozděleny do dvou základních typů. Soubory cookie relace jsou odstraněny, jakmile skončí vaše návštěva na našem webu. Trvalé soubory cookie zůstávají uloženy v zařízení mnohem déle nebo dokud je neodeberete ručně (doba, po kterou je soubor cookie ponechán v zařízení, závisí na vlastním nastavení souboru cookie a na nastavení prohlížeče).

Soubory cookie mohou být také rozděleny funkcemi do:

 • analýzy, která nám pomůže zlepšit uživatelské zkušenosti s našimi weby tím, že pochopíte, jak jej uživatelé používají
 • převod, který nám pomáhá analyzovat výkonnost různých prodejních kanálů
 • sledování, které v kombinaci se soubory cookie převodu nám pomáhají analyzovat výkonnost různých prodejních kanálů
 • remarketů, které se používají pro personalizaci obsahu reklam a jejich správného zacílení
 • základní, které jsou důležité pro základní funkce webu

5.3.  Zamítnutí souborů cookie

Nastavení souborů cookie jsou součástí prohlížeče. Ve výchozím nastavení většina prohlížečů automaticky přijímá soubory cookie. Soubory cookie můžete také zamítnout nebo omezit na ty, které jste vybrali pomocí webového prohlížeče.

Informace o prohlížečích a nastavení předvoleb souborů cookie naleznete na webech uvedených níže nebo v jiné dokumentaci k internetovému prohlížeči.

6.   Kontaktujte nás

Máte-li jakékoli dotazy, připomínky nebo žádosti týkající se této politiky, neváhejte nás kontaktovat na adrese nebo na lince zákazníka uvedené v zápatí této zásady.

Kontakt: IMAI Agency s.r.o.

Hostivařská 92/6, 10200 Praha, ÄŚeskĂ ‚ republika

Zákaznická služba: + 420 734 433 999 nebo dandur@dan-dur.com.

7.   Vstup v platnost

Tato zásada ochrany osobních údajů je platná od 01. dubna 2019.